Sponsors

RABOBANK – Growing a better world together

Zo luidt de missie van de Rabobank. En hoe mooi past dit bij de Reuzedei in Akkrum? Onze wereld verandert, dat merken we allemaal. We hebben er allemaal mee te maken. Rabobank pakt hierin haar maatschappelijke rol: duurzaam, opbouwend, verbindend.

Rabobank Sponsor Reuzedei

Een bank voorziet de samenleving van geld, en that’s it… toch? Maar met al dat geld dat je als bank beheert en uitleent, heb je een behoorlijke invloed op de economie, en daarmee ook op de maatschappij. En dus heb je als bank een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We willen economische groei stimuleren…
Om de economie te stimuleren en banen te creëren, zet de Nederlandse regering in op groei en vernieuwing van het bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf (mkb). Elke dag verstrekt de Rabobank zo’n € 40 miljoen aan nieuwe financieringen voor het bedrijfsleven, ongeveer € 12 miljard per jaar. En als de bank niet zelf financiert, vervullen we vaak een regisseursrol.

…en de ontwikkeling van het bedrijfsleven
In het verlengde van onze rol als financier zorgen wij ervoor dat het bedrijfsleven zich kan ontwikkelen. Wij zien dat als een belangrijke taak van de bank, die veel verder gaat dan het verstrekken van financiering. We stimuleren innovatie en ondernemerschap, bijvoorbeeld door studiereizen en kennissessies te organiseren en door met ons netwerk verbindingen te leggen.

…maar wel op een duurzame manier
Bij de keuzes die we maken spelen onze waarden een belangrijke rol. Duurzaamheid is een van onze belangrijkste waarden. Welvaart mag niet ten koste mag gaan van welzijn; idealiter gaan die twee hand in hand, zoals bij circulair ondernemen. De Rabobank ondersteunt haar klanten en hun omgeving bij verduurzaming met financiële oplossingen, kennis en toegang tot netwerken.

Ook voor particulieren
Niet alleen zakelijke klanten helpen we om duurzaam te handelen, ook onze particuliere klanten stimuleren we waar mogelijk om duurzame keuzes te maken. Bijvoorbeeld de keuze om duurzaam te beleggen. We zijn een van de grootste aanbieders van duurzame beleggingsfondsen. Of de keuze om duurzamer te wonen. Zo maken wij de Energiebespaarlening mede mogelijk: een lening met een aantrekkelijk rentetarief waarmee huiseigenaren hun woning energiezuiniger kunnen maken. En zijn we partner van Zon voor Friesland, zodat klanten via collectieve inkoop zonnepanelen kunnen aanschaffen.

Zo werken wij aan een betere wereld, doet u mee?