Reuzen

Jan Terlouw – Reus 2018

Mensen willen veranderen, maar kunnen dat pas als ze het weten’! Verstaat u mij?’ en ‘mag ik gaan zitten, de leeftijd slaat toe’ met deze twee vragen kreeg de 85 jarige Jan Terlouw gelijk de aandacht bij zijn lezing tijdens de Reuzedei. Voor in de overvolle Terptsjerke staat een ietwat broos-ogende man. Maar zodra hij aan het woord is, ervaar je nog steeds de kracht van zijn woorden.

Terwijl andere ouderen er voor kiezen het rustiger aan te doen, laat Terlouw geen moment benut om ons er op te wijzen dat we niet door kunnen blijven gaan de aarde te vernietigen. “De politiek heeft leiding nodig. De mensen moeten willen. Maar kunnen dat pas als ze het weten”.

Terlouw was op uitnodiging van de Reuzedei, het jaarlijkse evenement rondom duurzaamheid, naar Akkrum gekomen. Terug in Friesland, waar hij ooit als 3 jarige jongen enkele jaren woonde door het beroep van zijn vader die destijds dominee was in omgeving van Suawoude/Tietjerk. Terlouw herinnert zich Friesland als plaats waar hij de energie van de natuur voelde, zoals deze oorspronkelijk was bedoeld. Niet als fossiele energie, maar als wind- en spierkracht. 

Mensen willen veranderen, maar kunnen dat pas als ze het weten’!

Jan Terlouw

Terlouw schetst in zijn verhaal de oorsprong van de aarde. En hoe de voortschrijdende technologische ontwikkeling de positie van de mens ten opzichte van de natuur sterk heeft veranderd. Waarin eerst de techniek nog de knecht was, wordt deze hoe langer hoe meer de baas. Door de enorme snelheid van deze verandering, pas in 2014 verscheen een alarmerende rapport over de stijging van de temperatuur op aarde en de gevolgen daarvan, lijkt de mensheid nu pas gealarmeerd. Terlouw roept dan ook op de handen inéén te slaan, samen te werken voor een duurzame wereld en vooral vertrouwen in elkaar te hebben, want “alles wat we kunnen bereiken, berust op vertrouwen”.

Alles wat we kunnen bereiken, berust op vertrouwen

Jan Terlouw
LC 14 mei 2018 – Klik op het artikel om de PDF te openen