NK - deelnemers

Sunflare Solarteam

Deze week geven we het woord aan de winnaar van het NK 2018 in de A Klasse. Het team bestaat dit jaar uit 7 leden, een record aantal voor Sunflare.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van vorig seizoen?
“Nou behoorlijk wat! We zijn bezig met de ontwikkeling van draagvleugels waarbij een nieuwe aandrijflijn en motorophanging komt te kijken. Ook verzamelen, verwerken en visualiseren we de data die rond gaat in de boot op een geheel nieuwe wijze. Tot slot hebben we dit jaar voor het eerst een zonnedek ontwikkeld waarmee het gewicht naar beneden gaat en de mechanische en elektrische efficiency omhoog.”

Hoe bereiden jullie je voor op de race in Akkrum?
“De factor tijd is altijd weer meedogenloos tijdens de voorbereidingen van een race. Wij hopen dit jaar vooral veel storingen te varen en te verhelpen voordat we aan de start in Akkrum liggen. Tijdens een race stil komen te liggen met de zonneboot door een kleine fout die je door te testen had kunnen voorkomen kunnen we ons niet veroorloven!”

Wat is de grootste uitdaging op dit moment?
“De draagvleugels, als deze niet goed werken varen we met een grote last, als deze wel efficiënt werken zullen we het dit jaar lastig maken voor de andere teams.”

Wat zijn jullie verwachtingen en/of doelen voor Akkrum/dit seizoen?
“Met zo veel aanpassingen aan de boot weet je niet hoe het zal gaan verlopen; Ieder jaar gaan we voor verbetering en daar mee zouden we dit jaar weer een mooie prestatie kunnen neerleggen.”