DeelnemersReuzedei

Karavaan nei de Takomst

De Karavaan nei de Takomst is een tocht door Fryslân: van en door vooroplopers die zich bezighouden met een duurzame toekomst.

De Karavaan nei de Takomst wil bestaande duurzame initiatieven in het zonnetje te zetten door een podium aan te bieden voor een geïnteresseerd publiek.

Deelnemers gaan fossielvrij van het ene duurzame project naar het andere: lopend, fietsend, varend of rijdend.

Dag 2: Grou naar Akkrum