Sponsors

DAN Duurzaam Akkrum/Nes

Duurzaam Akkrum Nes is een coöperatie. De coöperatie is een democratische verenigingsvorm of samenwerkingsverband welke bepaalde, vaak zakelijke, doelen wil realiseren. Inwoners van Akkrum/Nes en directe omgeving kunnen lid worden. Via een algemene ledenvergadering kan elk lid meebepalen wat de coöperatie wel/niet moet doen.

Duurzaam Akkrum Nes bestaat sinds 2014. Onze ambities zijn in de statuten verankerd:

  1. Het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Akkrum en Nes;
  2. Het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie door haar leden inde ruimste zin;
  3. Het stimuleren van het gebruik van duurzame materialen in Akkrum en Nes;
  4. Het bijdragen aan de leefbaarheid van Akkrum en Nes.
     

DAN Duurzaam Akkrum/Nes werkt samen met ons om activiteiten op gebied van duurzaamheid onder de aandacht te brengen!

Inwoners van Akkrum/Nes en directe omgeving kunnen lid worden voor 10,- euro per jaar.

In het huidige bestuur hebben zitting: Harry Haitsma (voorzitter), Jan Atema (sectretaris), Klaas Gorter (penningmeester), Joop Andrea, Piet Dijkstra en Windy Koolwijk. 


Ontwikkeling Zonnepark Leppagreide

Coöperatieve vereniging Duurzaam Akkrum Nes (DAN) werkt momenteel aan de ontwikkeling van een zonnepark. Het plan is om een zonnepark met ruim 8000 zonnepanelen te realiseren op een strook grasland ten noorden van het aquaduct tussen de A32 en de spoorbaan. Dit zonnepark zal bijdragen aan het lokaal opwekken van elektrische energie, voldoende voor de behoefte van ca. 750 huishoudens (ca 40% van het aantal huishoudens in Akkrum en Nes). Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen willen aan dit project meewerken. 

Op dinsdag 12 december is een informatieavond gehouden over de plannen voor de aanleg van een zonnepark. De werkgroep (‘Leppagreide’), die zich bezig heeft gehouden met de ontwikkeling van de plannen voor de zonneweide, presenteerde het plan met de beoogde locatie (ten noorden van aquaduct in de Boarn en gelegen tussen de A32 en de spoorlijn Akkrum-Leeuwarden). De beoogde zonneweide zal ongeveer 8000 panelen omvatten, met een geschatte jaarlijkse opbrengst van ongeveer 2 Megawatt, dat is 40% van het huidige stroomverbruik van de huishoudens in Akkrum/Nes.


Het is de bedoeling, dat de opgewekte stroom geleverd zal worden aan de ‘eigen’ energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam. De opbrengst/winst zal worden gebruikt voor duurzame projecten en verbetering van de leefbaarheid van Akkrum en Nes. In het algemeen werden de plannen door de aanwezigen positief ontvangen.
De vanuit de DAN op te richten stichten ‘Leppagreide’ zal nu beginnen met vervolgstappen, zoals het aanvragen van de benodigde vergunningen en subsidies.

De DAN heeft zelf het initiatief genomen om een zonnepark bij Akkrum en Nes te ontwikkelen en dit niet aan een commerciële partij over te laten onder het motto: door het dorp, voor het dorp. Door de ontwikkeling in eigen hand te houden dragen beide dorpen niet alleen de lasten, maar delen ook in de opbrengsten. 
De DAN heeft verschillende locaties onderzocht. Daarbij is in de eerste plaats gekeken naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op geschikte grote daken. Panelen op daken hebben de voorkeur ten opzichte van zonnepanelen op de grond. Er wordt op dit moment weliswaar aan plannen gewerkt om op een aantal grote daken in Akkrum zonnepanelen te installeren, maar er is op dit moment echter niet genoeg geschikt dakoppervlak beschikbaar. Dat is ook reden voor de ontwikkeling van een zonnepark op de grond.