Sponsors

OMRIN

Omrin is inzamelaar en verwerker van afval

De inzameling doen we voor ruim 180.000 huishoudens in 16 Friese gemeenten, 3 Groningse en ruim 7.000 bedrijven. De verwerking doen wij voor circa 800.000 huishoudens en vele bedrijven. Omrin zet alles op alles om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. Dit is onze passie voor het sluiten van kringlopen. En daarin voorop lopen als netwerker in de verschillende productketens. Onze naam ‘Omrin’, Fries voor ‘Kringloop’, sluit al prima aan bij de uitdagingen waarvoor wij ons als samenleving en onderneming gesteld zien. Samen halen we alles eruit.

OMRIN
Sponsor van de Reuzedei

Circulaire economie

Omrin – het Friese woord voor kringloop – is toonaangevend in inzameling, terugwinning en in de be- en verwerking van grondstoffen. En ook bij de productie van duurzame energie dragen we ons deel bij via groengas (10.000 huishoudens en eigen voertuigen), groene stroom (50.000 huishoudens) en stoom – liefst 33% van de jaarlijkse duurzame energieproductie in Friesland. We doen dit omdat we geloven dat wij samen met onze omgeving de aarde leefbaar moeten houden. Dat geldt voor nu en in de toekomst: ‘samen halen we alles eruit’.

Bij Omrin willen we resultaat. Niet praten, maar doen! Dus circulaire producten die al echt gemaakt worden.

‘Passie voor Kringloop’

Circulair economie = Kringloop economie:

1. Preventie, educatie en voorlichting

Afvalpreventie is belangrijk: samen werken aan de toekomst en samen leren. We laten daarom leerlingen van basisscholen kennismaken met (zwerf)afval en het nut van recyclen. Ruim 8400 leerlingen van meer dan 100 Friese basisscholen doen jaarlijks mee aan de Himmelwike. En we geven regelmatig rondleidingen op onze locaties en gastlessen. Ook met het Fries Museum werken we samen aan educatie en (kunst)projecten.

Lees hier meer

2. Bronscheiding

Voor afvalstromen zoals gft-afval, papier, glas en textiel is gescheiden inzameling van groot belang. Daarom Omrin’s credo: ’bronscheiden waar het moet, nascheiden waar het kan!’ Dat doen we in onze 10 milieustraten en door de sortibak, de biobak (gft) en andere scheiding van o.a. papier, textiel, glas en andere grondstoffen. Alleen zo kan Omrin zuivere grondstoffen winnen en hoogwaardig hergebruik van grondstoffen mogelijk maken.

3. Hergebruik

In de verduurzaming van het afvalbeheer vervullen de 7 Estafette kringloopwinkels een belangrijke rol. In onze kringloopwinkels verkopen we goederen, soms na een opknapbeurt, die anders in het afval zouden zijn beland. Door producten een tweede leven te geven, worden veel grondstoffen en energie bespaard ten opzichte van aankoop van nieuwe producten. Dit doet Estafette samen met 250 vrijwilligers, veelal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees hier meer over hergebruik

4. Nascheiding + sorteren

De verwerking van het huishoudelijk restafval begint in de geavanceerde scheidings- en bewerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde in Heerenveen. Deze installatie haalt zoveel mogelijk nuttig toepasbare materialen uit het restafval: metalen, kunststoffen (drankenkartons), mineralen (zand en steen) en biogas. Ook worden hier verschillende  afvalstromen bewerkt en op- en overgeslagen voor de afvoer naar gespecialiseerde recyclingbedrijven. Medio 2018 is een moderne kunststof sorteerinstallatiegereed, zodat we extra mogelijkheden hebben met kunststof als hernieuwde grondstof.

Lees hier meer over nascheiding en sorteren

5. Hernieuwd

Eenmaal goed (na)gescheiden, vormt jouw afval de nieuwe grondstof voor nieuwe producten. Denk aan glas, papier, textiel en kunststof. Van gerecycled kunststof worden bijvoorbeeld onderdelen van stofzuigers gemaakt en onze eigen Sortibakken. Ons nieuwe Biobakje is zelfs van 100% gerecycled kunststof gemaakt!

6. Energie-opwekking + wagenpark

Wij produceren duurzame energie uit het afval dat na scheiding en bewerking niet meer kan worden hergebruikt. Organisch materiaal uit restafval wordt vergist voor de productie van biogas. Ons wagenpark rijdt op dit groengas en we leveren aan 10.000 huishoudens groen gas. Met de reststoffen maakt Omrin duurzame energie. Met de recente ingebruikname van een tweede turbine bij de ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen verhoogt Omrin de productie van duurzame energie van 16 Megawatt tot 20 megawatt. In de praktijk betekent deze capaciteit een toename van 40.000 naar 50.000 huishoudens.

Lees hier alles over de REC

Samenwerken

Omrin is aanjager van ontwikkelingen in het kader van de circulaire economie en daarmee koploper. We stimuleren kennis, sluiten kringlopen en maken netwerken. Bijvoorbeeld met het lectoraat ‘Circular Plastics’ aan de NHL Hogeschool en de ontwikkeling van producten en het partnerschap in Circulair Friesland. Daarnaast stimuleert Omrin innovatie in de regio door middel van deelname in het acceleratieprogramma BeStart en is Omrin circulair partner van Innofest.