Sponsors

Provinsje Fryslân

Provinsje Frylân maakt mede de Reuzedei en NK Zonnebootrace mogelijk!

De provincie Fryslân heeft ambities op het gebied van zonne-energie. Op deze pagina leest u over onze ambities en waar u terecht kunt met uw vragen.

Doelstellingen

Een voortvarende ontwikkeling van zonne-energie in Fryslân past in de provinciale doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid en duurzame energie.

  • In 2020 willen we onze ambitie van 500 MWp hebben gehaald.
  • In 2025 willen we 1300 MWp opwekken met zonne-energie
  • In 2050 willen we 100% onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

De doelstellingen voor zonne-energie zijn onderdeel van de Friese Energiestrategie, waarin gezamenlijk met de gemeenten ambities zijn geformuleerd voor de energietransitie.

Het provinciaal zonnebeleid is vastgelegd in de notities:

Waar moet ik zijn met mijn vraag?

Ik heb een vraag over het provinciaal beleid m.b.t. zonne-energie, zonneparken, zonneweides, zonnepanelen plaatsen op een parkeerterrein e.d.:

Zie de notities Romte foar Sinne en Sinnefjilden yn it lânskip

Ik heb een vraag over provinciale subsidies:

Ik heb een vraag over asbestdaken en zonne-energie:

U kunt bij de gemeente terecht als:

  • U een initiatief voor een zonneweide hebt. Gemeenten kunnen het initiatief voorleggen aan de provincie.
  • U wilt weten of het initiatief voor het aanleggen van een zonneweide past binnen het beleid.
  • U een vraagt heeft over vergunningen.
  • U wilt weten of er zonnepanelen op uw monumentale pand mogen worden geplaatst.

Kan ik langskomen om een initiatief voor het aanleggen van een zonneweide toe te lichten?

  • Dit kan alleen als ook de gemeente aanschuift voor een overleg en deze positief staat tegenover het initiatief

Ik heb een inhoudelijke vraag over zonnepanelen, converters, het plaatsen e.d.:

  • Benader een aannemer of installateur, die kan u verder helpen.

Contact

Voor overige vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân. Wij helpen u graag!

Meer informatie?

Op de hoogte blijven van het zonne-energiebeleid van de provincie Fryslân? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van het programma Energietransitie of volg op twitter @EnergieFrl.  

Voor vragen over het provinciale beleid en projecten rondom zonne-energie kunt u contact opnemen met: Klant Contact Centrum van de provincie Fryslân, telefoonnummer: 058 – 292 59 25 of e-mail: provincie@fryslan.frl.