Sponsors

GroenLeven – zonne-energie

GroenLeven is in 2012 opgericht door twee vrienden met de ambitie de wereld duurzamer te maken. Bij de start van het bedrijf lag de focus op de agrarische markt: agrariërs helpen grip op de kosten te krijgen van het energieverbruik. Anno nu is GroenLeven marktleider op het gebied van het ontwikkelen van grootschalige zonnedaken, zonneparken en zonne-energieoplossingen. Met de oplossingen dragen we bij aan de ambitie van Nederland om in 2020 14% van alle energie duurzaam op te wekken.

GroenLeven
Hoofdsponsor van de NK Zonnebootrace 2019

We willen een voorbeeld zijn, door in alles wat we doen een duurzame impact te hebben op onze omgeving. We denken zoveel mogelijk vanuit People, Planet en Profit. Wij willen onze kinderen later kunnen vertellen dat we iets betekend hebben voor een schonere, betere en duurzame wereld.

Doen is het nieuwe denken
Met een enthousiast team werken we volgens “doen is het nieuwe denken”. We navigeren, houden voortdurend onze omgeving in de gaten en we durven, daar waar anderen twijfelen. We doen niets gedachteloos en realiseren ons dat we actie moeten ondernemen. Deze mentaliteit heeft ons gebracht naar waar we nu staan: een snelgroeiend bedrijf die marktleider is in haar branche. Altijd met People, Planet en Profit voor ogen.

People 
We zijn een partner. We luisteren naar alle betrokkenen, denken mee, gaan in gesprek en acteren op de uitkomsten daarvan. In het realiseren van zonneparken gaan we voor maximaal draagvlak en een hoge betrokkenheid.

We zijn een partner. We luisteren naar alle betrokkenen, denken mee, gaan in gesprek en acteren op de uitkomsten daarvan. In het realiseren van zonneparken gaan we voor maximaal draagvlak en een hoge betrokkenheid.

We werken zoveel mogelijk samen met partners (gemeenten, producenten, opleidingsinstituten en leveranciers) uit de regio. We ontwikkelen graag samen met gemeenten arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We laten onderdelen van onze zonnepaneleninstallaties bijvoorbeeld ontwikkelen door sociale werkplaatsen. We investeren in innovaties waarbij we opleidingsinstituten willen betrekken. Daarnaast zijn we op maatschappelijk gebied heel actief, onder andere in samenwerking met sc Heerenveen.

Planet
Met het ontwikkelen van grootschalige zonnedaken en zonneparken willen wij bijdragen aan een schonere en duurzame wereld. Wij hebben de ambitie om zonneparken zoveel mogelijk te realiseren op locaties met een dubbelfunctie. Veel van onze projecten realiseren we daarom op daken, water, vuilstorten, industrieterreinen en bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Terreinen die door het plaatsen van zonnepanelen naast hun huidige functie een duurzame invulling hebben gekregen.

Profit
We zijn een Nederlands bedrijf en investeren in Nederland. We werken samen met partners uit de regio en maken bewuste keuzes wanneer het gaat om onze producten en materialen. We vinden het belangrijk dat in de ontwikkeling van zonneparken de omgeving, zoals gemeenten en omwonenden, hiervan profiteert. Dit doen wij door bijvoorbeeld in te spelen op lokale initiatieven. Ook onze dakhuuroplossing is een oplossing waarbij alle betrokken partijen profiteren, gezamenlijk een relatie aangaan en daardoor een stap zetten in de verduurzaming van Nederland.